O naszych atutach i przewadze uzasadniającej wybór naszego zespołu do współpracy świadczą nasze dokonania.

Poniżej parę istotnych informacji na ten temat.

W roku 2015 opracowaliśmy dość złożony projekt , w którym instalacje chłodu i ciepła zostały zintegrowane w jednej stacji -maszynowni – tak aby grzewcze i chłodnicze potrzeby budynku były ze sobą wzajemnie zbilansowane . Wykorzystaliśmy w tym opracowaniu dość unikalną kombinację połączeń agregatów pomp ciepła ( jednocześnie produkujących ciepło i chłód) , kolektorów słonecznych ( latem szczególnie efektywnych) , odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ( też z wykorzystaniem pompy ciepła ) tak aby ciepło uzupełniające z węzła cieplnego i sieci cieplnej zostało zredukowane do absolutnego minimum. Budynek podlegać będzie certyfikacji BREEAM . Idea bilansowania wzajemnego potrzeb cieplnych i chłodniczy dla zwiększenia efektywności energetycznej, szczególnie w budownictwie zrównoważonym , dopiero zdobywa pozycję w projektowaniu zatem znów jesteśmy w tym względzie w ścisłej awangardzie.

W 2010 roku zastosowaliśmy jako pierwsi w Polsce , w skali obiektu o kubaturze ok. 80 000m3, w projekcie rozwiązanie oparte na pasywnym wykorzystaniu ciepła /chłodu z gruntu pod budynkiem . Była to instalacja glikolowa z rurociągami pod fundamentem budynku poniżej poziomu -3 . Ciepło / chłód wykorzystane zostało dla potrzeb stabilizacji temperaturowej wentylowanej elewacji szklanej budynku oraz jako przed-wymiennik ciepła w układach wentylacji mechanicznej . Podobne rozwiązania w tej skali budynków zaczęły być stosowane na szerszą skalę dopiero po roku 2014. Do dnia dzisiejszego jest to rozwiązanie uważane za nowatorskie.

W 2006 roku byliśmy prekursorami Polsce poprzez opracowanie projektu wykorzystania wód opadowych do celów gospodarczych , w oparciu o retencję zbiornikową . Później takie rozwiązania stały się powszechnie stosowane. Obiekt wraz z instalacją stał się w tym względzie wyznacznikiem nowatorskich rozwiązań technologicznych powszechnie stosowanych w całej Polsce.

W roku 2003 w jednym z obiektów zabytkowych zaprojektowaliśmy rozwiązanie wykorzystujące przeponowy wymiennik gruntowy na układzie nawiewnym świeżego powietrza . Obecnie jest to rozwiązanie dość popularne jednak w tamtym czasie była to nowość .

W 1999 roku w jednym z biurowców zaprojektowaliśmy systemy chłodzące bazujące na wykorzystywaniu chłodzenia adiabatycznego wymienników skraplania freonów dla uzyskania lepszej sprawności wymiany ciepła w chillerach. Mając na uwadze innowacyjność ww. systemu, przy ostatniej modernizacji obiektu zachowano ok. 80% naszych podstawowych rozwiązań instalacyjnych, oczywiście wraz z adiabatycznym chłodzeniem skraplaczy w efekcie obiekt uzyskał w roku 2015 certyfikat BREEAM na poziomie very good . Obecnie adiabatyczne chłodzenie skraplaczy zaczyna szeroko zdobywać rynek obiektów podlegających certyfikacjom BREEAM i LEED.